1η Ηλεκτρονική	Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου

1η Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων με γνώμονα τον σεβασμό στις βασικές αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας, προχωρά στην εκπόνηση σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα προετοιμάσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης της μετακίνησης των κατοίκων και την διασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος, που θα θέτει στο επίκεντρο τον μετακινούμενο πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, αναβαθμίζονται και δίνουν προτεραιότητα στον πεζό, στο ποδήλατο, στη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ακολούθως στο αυτοκίνητο, περιγράφοντας με τον τρόπο αυτό τη διάσταση των παρεμβάσεων που θα σχεδιαστούν.